FAQ

Veiligheid

High Pressure Processing (HPP) is een uniek proces dat schadelijke bacteriën dood door een techniek waarbij door water hoge druk wordt gerealiseerd. Het is een 100% natuurlijk proces.
HPP vernietigt bacteriën zonder verhitting of bestraling. Het is een wetenschappelijk gevalideerd proces om schadelijke organismen te doden. Tijdens het HPP proces wordt hoge druk gelijkmatig verdeeld op en rond het product. Dit proces gebeurt op koelkasttemperatuur. Door deze lage temperatuur vindt er geen denaturatie van de eiwitten en ook geen beschadiging van andere nutriënten plaats.
HPP wordt daarom ook in de humane voedselketen veel gebruikt bij het veilig maken van hittegevoelige producten zoals vlees, schaal en schelpdieren, fruit en groenten.

Op de volgende websites vindt u meer informatie:
Avure Technologies website: www.avure.com
Illinois Institute of Technology website: www.iit.edu
American Pasteurization Company website: https://www.americanpasteurizationcompany.com
Op Youtube zijn verschillende filmpjes te vinden over HPP.

HPP beïnvloedt de voeding op cel niveau. Schadelijke (pathogene) bacteriën zoals Salmonella, E.coli 0157:H7 en Listeria Monocytogenes zijn eencellige organismen die aanwezig kunnen zijn in rauw vlees. HPP vernietigt de celwand van deze organismen. Goede bacteriën zijn in veel grotere aantallen aanwezig in onze voeding. Er blijven er na het HPP proces nog ruim voldoende over.
HPP heeft geen effect op moleculair niveau. Hierdoor worden nutriënten zoals proteïnen, enzymen, prebiotica en vitamines en mineralen niet beïnvloed door HPP. HPP zorgt hierdoor voor een microbieel veel veiligere vers vlees maaltijd terwijl de nutritionele waarde, vitamines en mineralen, smaak en kleur nauwelijks tot niet worden  beïnvloed!

Nee! HPP heeft nauwelijks tot geen invloed op de natuurlijk aanwezige enzymen in de voeding.
Enzymen zijn heel goed bestand tegen hoge druk. Veel enzymen in onze voeding blijven actief tot een temperatuur van 60-80 graden. De hoge druk in het HPP proces wordt gerealiseerd door koud water (4 graden) in een vat te pompen. Door de hoge druk stijgt de temperatuur iets gedurende de 3 minuten dat de maaltijden onder druk staan. De temperatuur van het water zal echter niet boven de 25-30 graden komen. Omdat de behandeling maar 3 minuten duurt en het product maar net boven het vriespunt is bij de start van de behandeling blijft de maaltijd gedurende de behandeling ijskoud.

Hoge druk is een natuurlijk proces. Meer dan een eeuw geleden kwamen wetenschappers er achter dat schadelijke bacteriën die op het land (zeeniveau) werden gevonden niet konden overleven wanneer ze op diepzee niveau (hele hoge waterdruk) werden gebracht.
De laatste decennia is dit fenomeen verder door ontwikkeld zodat we nu beschikken over een wetenschappelijk gevalideerde en  natuurlijke manier om schadelijke bacteriën te doden met behoudt van enzymen, nutritionele integriteit en smaak.

Productinformatie

Energique Raw Veterinary Diets biedt u een ruime keuze aan voedzame rauw vlees maaltijden voor uw hond. Overleg met uw dierenarts welke maaltijd past bij de behoeften van uw hond.

Wanneer u een gevoeligheid voor een ingrediënt vermoedt bij uw hond dan biedt de samenstelling op de verpakking uitkomst. Energique is volledig transparant over de ingrediënten in haar maaltijden.

We raden u aan om altijd met uw dierenarts naar een oplossing te zoeken. Uw dierenarts kan u helpen om het probleem vast te stellen en u de juiste maaltijd adviseren.

Het is belangrijk om samen met uw dierenarts vast te stellen of de allergische reactie van uw hond veroorzaakt wordt door voeding. Wanneer vast is gesteld dat uw hond reageert op zijn voeding dan kan dit een echte allergische reactie zijn of  een veel meer voorkomende overgevoeligheidsreactie. In beide gevallen is het van belang om te achterhalen welke ingrediënten moeten worden gemeden.

In de Energique Raw Veterinary Diets lijn, die u via de dierenarts kan verkrijgen, zijn eliminatiediëten beschikbaar op basis van Eend en Bufallo Worm. Tevens zijn beide producten vrij van tarwe, mais en soja.

Organisch gebonden mineralen, ook wel chelaten genoemd, zijn mineralen die aan een aminozuur of ander organisch molecuul zijn gekoppeld.
Onderzoek wijst uit dat chelaten in sommige gevallen eenvoudiger worden opgenomen in het lichaam dan niet gecheleerde (anorganisch gebonden) mineralen. Immers, gebonden aan een aminozuur wordt het mineraal niet als zodanig herkend, en wordt dus als aminozuur opgenomen door de darm. Voor mineralen met een nauwe bandbreedte tussen minimale behoefte en toxische grens kan dit echter een risico zijn, omdat op deze manier de normale regelmechanismen van het lichaam omzeild worden. Daarnaast zegt een verhoogde opneembaarheid in de darm niets over de bruikbaarheid van de mineralen als ze eenmaal opgenomen zijn in het lichaam. Gecheleerde mineralen worden in het lichaam soms anders gebruikt, en daardoor soms ook minder effectief ingezet op de plaatsen waar ze nodig zijn. Dus het zwart-wit statement dat gecheleerder mineralen “beter zijn” dan niet gecheleerde mineralen moet absoluut met een korrel zout genomen worden. Dat hangt helemaal af van het type mineraal, het organische molecuul dat gebruikt is om het mineraal te cheleren, en de manier waarop het mineraal vervolgens na opname in de darm door het lichaam verwerkt zal worden.

Er is een verschil tussen prebiotica en probiotica. Prebiotica is een verzamelnaam voor onverteerbare koolhydraten en voedingsvezels. Ze zitten in groente, fruit en graanproducten.
Prebiotica worden niet afgebroken in de dunne darm door de lichaamseigen enzymen van het dier. In de dikke darm worden ze gedeeltelijk afgebroken door de bacteriën aldaar.  Prebiotica kunnen de groei van "goede bacteriën" stimuleren in de dikke darm. Deze "goede bacteriën" kunnen helpen bij het op afstand houden van eventuele ziekteverwekkende bacteriën. Daarom zijn prebiotica belangrijk voor het gezond houden en in balans houden van de darmen.
Een probioticum is een verzamelnaam voor de "goede bacteriën" in de darmen zelf.  Ook probiotica kunnen toevoegt worden aan voeding of supplementen. De werking hiervan is echter niet altijd even duidelijk omdat het van diersoort tot diersoort kan verschillen welke typen bacteriën tot de "goede bacteriën" worden gerekend. Zo is bijvoorbeeld voeren van Yakult of vuile pens als probioticum aan een hond niet bewezen effectief, omdat de bacteriën in Yakult op de spijsvertering van mensen zijn afgestemd en de bacteriën in pens op de behoefte van runderen en dus niet zozeer "goede bacteriën" voor de hond hoeven te zijn. Het door prebiotica stimuleren van de groei van de "goede bacteriën"  in het eigen darmkanaal van het dier daarom absoluut de voorkeur.

Jazeker! De bevleesde rugdelen die in Energique Raw Veterinary Diets worden verwerkt zijn heel fijn gemalen en bevatten geen harde botten (dragende delen) die slechter verteren. Hierdoor is de maaltijd ook veilig voor kleine rassen.

De maaltijden zijn (ongeopend) 2 jaar houdbaar in een diepvries bij-18 graden Celsius. Na ontdooien in de koelkast zijn de maaltijden nog maximaal 3 dagen houdbaar bij maximaal 7 graden Celsius.

Energique Raw Veterinary Diets bevatten geen geur-, kleur- en/of smaakstoffen. De kleur van de voeding wordt volledig bepaald door de natuurlijke ingrediënten. Hierdoor kunnen kleine kleurverschillen ontstaan.

Dierenartsen worden geregeld geconfronteerd met honden die gevoerd zijn met rauwe maaltijden die strotten van graseters of nekken en karkassen van gevogelte bevatten. Honden kunnen door het eten van deze delen een veel te hoge concentratie schildklierhormoon in het bloed krijgen. Ze kunnen hier gezondheidsklachten van krijgen die zich onder andere uiten in vachtveranderingen en vermagering.

Om deze risico’s uit te sluiten worden in de Energique Raw Veterinary Diets geen strotten van welke diersoort dan ook verwerkt. Bij gevoglte is het risico nog hoger omdat de schildklier zich ter hoogte van de borstkas, aan de voorkant, bevindt. Daarom gebruikt Energique enkel bevleesde rugdelen. Hiermee voorkomen we: dat er per ongeluk schildklieren mee gemalen worden in onze producten.

Binnen het huidige aanbod van de RAW Veterinary Diets zijn de meeste varianten ook geschikt voor katten die een normale hoeveelheid energie nodig hebben. Uitzonderingen zijn de Urinary Balance en de Renal Balance, deze zijn niet geschikt als volledige dagelijks voeding voor katten. De Renal Balance kan in de juiste verhouding met de Mono Protein Horse en de toevoeging van extra taurine wel geschikt gemaakt worden voor de kat. Neem hiervoor contact op met ons of met uw dierenarts.

De maaltijd Hypoallergenic Insect is iets droger van structuur in vergelijking met de overige maaltijden. Dit komt door het zeer vetarme karakter van dit dieet. Dit heeft grote voordelen bij de behandeling van chronische klachten in het maag-darmkanaal, maar kent als nadeel dat de voeding dus minder smeuïg is.

Om een kieskeurige hond over te laten stappen adviseren wij u de hond (indien verantwoord) een halve dag te laten vasten en vervolgens de maaltijd te mengen met wat handwarm water. Zo komen extra geuren vrij en wordt de voeding net wat minder droog.

In tegenstelling tot het populaire geloof is het afwisselen van diersoorten binnen een maaltijd geen afdoende maatregel om tekorten aan voedingsstoffen op te vangen. Er bestaat slechts weinig variatie in voedingsstoffensamenstelling tussen dierlijk materiaal van verschillende diersoorten. Onderstaande tabel laat de nutritionele samenstelling zien van enkele in BARF gebruikte ingrediënten en diersoorten (Dillitzer et al, Br J Nutr, 2011, USDA database (https://ndb.nal.usda.gov/)). Hieruit valt op te maken dat de variatie in (micro)mineralen en vitaminen erg klein is, en variëren in diersoort of karkasonderdeel dus geen directe oplossing is om de tekorten in de voeding te verminderen.

Het mengen van brokken en vers vlees is geen probleem. De maag pH wordt laag genoeg voor de vertering, en er is niet zoiets als “zakken of drijven in de maag”. De maag is geen glas water, maar een orgaan dat continu in beweging is om de voedselbrij te mengen met de verteringssappen. Dus meng gerust de brokken van uw hond of kat met wat vers vlees. Zorg echter bij het mengen met vers vlees voor goede hygiëne om besmetting met ziektekiemen voor uzelf of uw naasten zoveel als mogelijk te voorkomen. Het maakt hierbij geen verschil of u hiervoor geperste dan wel krokante brokken gebruikt. Beide typen kunnen prima gemengd worden met rauw vlees voeding. Heeft u echter een hond of kat die behandeld wordt met maagzuurremmers of waarvan u weet dat hij of zij altijd gevoelig op voerwisselingen reageert, wees dan terughoudender met voerwisselingen en het mengen van producten en probeer een type voeding te vinden waarmee uw huisdier goed uit de voeten kan.

Onderzoek heeft aangetoond dat de maag pH van de hond even laag wordt op vleesvoeding als op brokken. Dit is vanuit de maagfunctie ook begrijpelijk, omdat in de maag eiwit-vertering plaatsvindt door enzymen die juist optimaal werkzaam zijn bij deze lagere pH-waarden. In de maag zitten sensoren die de zuurtegraad van de maag nauwlettend in de gaten houden en stimuleren tot afgifte van extra maagzuur wanneer de maag pH te hoog dreigt te worden. Zo wordt de zuurgraad van de maag optimaal afgestemd op grootte en type van de maaltijd, zodat de enzymen optimaal hun werk kunnen doen en er een effectieve vertering kan plaatsvinden.

De toevoegingen zijn niet synthetisch. Immers je kunt ijzer, koper, mangaan of zink niet “maken” in een laboratorium. Dit zijn elementen uit het periodiek systeem. Wat vitaminen betreft: deze worden gewonnen uit natuurlijk bronnen zoals gisten, schimmels of door bacteriën geproduceerd. Het betreft dus geen “in het laboratorium gefabriceerde chemische stoffen”, zoals de chemische anti-oxidanten BHT of BHA.

De conservering van de Energique / RAW maaltijden geschiedt door vriezen, en de vitaminen (bijvoorbeeld vitamine A en vitamine E) worden dus toegevoegd om de behoefte van het dier af te dekken en niet om de producten vers te houden. Ook worden er geen geur-, kleur- en smaakstoffen aan de Energique / RAW maaltijden toegevoegd.

Jarenlange ervaring in het produceren van hoogwaardige hondenvoeding, waarbij wij onze maaltijden chemisch laten analyseren op nutriënten in onafhankelijke geaccrediteerde laboratoria, heeft ons geleerd dat er altijd voedingsstoffen zijn die niet in optimale gehalten of zelfs in tekorten in de grondstoffen voorkomen.

Hierbij gaat het met name om voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen die niet wijdverbreid in dierlijk materiaal voorkomen. Deze vitaminen en mineralen voegen we dan toe aan de maaltijden, zodat de hond aan onze producten dagelijks een volwaardige maaltijd heeft.

Dit is overigens bij mensen niet anders! Onze kinderen krijgen extra vitamine D druppels omdat de ervaring heeft geleerd dat er anders tekorten ontstaan, die de botgroei van kinderen nadelig beïnvloedt. Aan ons brood wordt jodiumhoudend zout toegevoegd, zodat wij geen jodiumgebrek ontwikkelen. Onze margarine wordt verrijkt met vitamine A en D, zodat wij deze als volwassenen in voldoende mate binnenkrijgen.

Er bestaat bij sommige rauwvoer fabrikanten en eigenaren de filosofie dat dit allemaal niet nodig zou zijn, en dat een wolf in de natuur ook geen extra vitaminen en mineralen krijgt. Echter, onderzoek heeft uitgewezen dat de dieren in de natuur op grote schaal kampen met deficiënties (tekorten) aan voedingsstoffen, wat een van de redenen is waardoor ze ook een stuk minder oud worden dan onze huishonden. Er zijn helaas ook legio voorbeelden van honden met chronische voedingsstoffentekorten door langdurig nuttigen van een incomplete voeding. Wil je dus een dier op lange termijn gezond houden op één specifieke voeding dan zal deze voeding aanvullende vitaminen en mineralen dienen te bevatten. Onze vitaminen en mineralenmengsels worden helemaal op maat voor onze producten samengesteld om deze aanvullingen zo uitgebalanceerd mogelijk te leveren. Wij kiezen er zodoende zeer bewust voor om niet mee te waaien met de hype dat vitaminen- en mineralen toevoegingen “niet natuurlijk” zijn, maar om juist goede en complete producten te maken, waarvoor wij garant kunnen staan.

Verkrijgbaarheid

Energique Raw Veterinary Diets zijn te koop bij dierenartsen. Als uw dierenarts Raw Veterinary Diets nog niet aanbiedt vraag er dan naar. Op de website vindt u onder “Verkrijgbaarheid” de klinieken die de diëten en All Life Balance al aanbieden.

Als u een praktiserende dierenarts bent neemt u dan contact op met Energique via 0513-571191 of via info@rawveterinarydiets.com

Nee, Energique Raw Veterinary Diets zijn via uw dierenarts te koop. Bij het volgen van een dieet hoort een goede begeleiding door uw dierenarts. Daarnaast hechten we bij Energique veel waarde aan voedselveiligheid en dus ook aan een gesloten koelketen. Het transport van onze diepvriesproducten moet daarom gewaarborgd blijven.

Energique Raw Veterinary Diets zijn diepgevroren maaltijden. Bij Energique hechten we veel waarde aan voedselveiligheid en dus ook aan een gesloten koelketen. We verzenden daarom geen monsters. De maaltijden zijn bij uw dierenarts als losse worst van 450 gram te koop. Dat is een ideale hoeveelheid om de producten, in overleg met uw dierenarts, te proberen.

De prijzen van de maaltijden variëren per dieet afhankelijk van de kosten van de ingrediënten

Vraag er naar bij uw dierenarts.

Energique Raw Veterinary Diets heeft geen spaarprogramma. Onze maaltijden zijn eerlijk geprijsd.